Czy instalacja fotowoltaiki to usługa budowlana?

fotowoltaika jako usługa budowlana

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej to mnóstwo korzyści i sporo wątpliwości w zakresie przepisów. Prawidłowa klasyfikacja inwestycji ma duże znaczenie ze względów podatkowych i proceduralnych. Poznaj podstawowe zagadnienia i różne interpretacje prawa!

Zapamiętaj!

 • Klasyfikacja instalacji fotowoltaicznych ma duże znaczenie ze względów podatkowych i proceduralnych, ale interpretacje prawa są niejednoznaczne i wiele zależy od szczegółów konkretnej inwestycji.
 • Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że instalacja fotowoltaiki nie zawsze jest usługą kompleksową, co wpływa m.in. na sposób opodatkowania.
 • Preferencyjna stawka VAT 8% dotyczy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym, natomiast standardowa stawka 23% VAT obowiązuje w pozostałych przypadkach.
 • W przypadku przetargów instalacje fotowoltaiczne są traktowane jako zamówienie dostawy, a nie usługi budowlanej, co ma wpływ na rodzaj zamówienia publicznego.

Instalacja fotowoltaiki jako usługa budowlana – opodatkowanie

W interpretacjach podatkowych instalację fotowoltaiki najczęściej przedstawia się jako usługę kompleksową. Jawi się zatem jako świadczenie podstawowe i szereg niezbędnych dla jego wykonania czynności pomocniczych. Tymczasem 29 września 2022 Naczelny Sąd Administracyjny wydał odwrotne orzeczenie. Wskazał, że instalacja fotowoltaiki może wymagać wykonania kilku różnych czynności: niezależnych i ujętych w PKWiU jako odrębne. Jeżeli więc łączna cena brutto przekracza 15 tys. zł, trzeba zastosować mechanizm podzielonych płatności, który „zastąpił” odwrócone obciążenie VAT. NSA analizował przypadek farmy fotowoltaicznej, w której część prac powierzono podwykonawcom.

Preferencyjna stawka 8% VAT dotyczy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym – czyli domów o powierzchni użytkowej do 300 m² i mieszkań o powierzchni użytkowej do 150 m². W pozostałych przypadkach, w tym obiektów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, obowiązuje standardowa stawka 23% VAT. A co ze spółdzielniami? Na stronie https://davinci.pl/fotowoltaika-dla-wspolnot/ więcej informacji o odnawialnych źródłach energii dla organizacji zrzeszających lokatorów budynków mieszkalnych, w tym na temat:

 • prosumenta zbiorowego;
 • systemu rozliczeń;
 • formalności niezbędnych do spełnienia.

Czy instalacja fotowoltaiki to usługa budowlana? Nie w przetargach

Eksperci wielokrotnie zwracali uwagę na rozbieżności i sprzeczne znaczenia w różnych źródłach prawa – na przykład ustawach o prawie budowlanym i zasadach zamówień publicznych. W przypadku instalacji fotowoltaicznej tryb przetargowy muszą zastosować m.in. publiczne placówki edukacyjne, opieki zdrowotnej, sądowe etc. – o ile wartość zamówienia jest wyższa lub równa 130 000 zł. Instalacje fotowoltaiczne nie są ujęte w wykazie robót budowlanych, dlatego takiego zamówienia nie traktuje się jako usługi budowlanej, tylko zamówienie dostawy – aby było inaczej, można rozpisać osobne przetargi na zakup i montaż paneli PV.

Dlaczego NSA uznał, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych należy stosować tryb zamówienia na dostawę, a nie usługę? Poniżej skrót z uzasadnienia:

 • roboty budowlane związane z instalacją paneli słonecznych są świadczeniami dodatkowymi względem dostawy – bez dostawy nie byłoby robót budowlanych;
 • instalacja jest niezbędna do korzystania z OZE, ale nie tworzy nowego, odrębnego celu zamówienia publicznego;
 • panele PV można zdemontować i przemieścić na inny obiekt bez szkody dla ich funkcjonalności;
 • wartość modułów fotowoltaicznych w rozpatrywanym przypadku wynosiła 98,6 % całkowitej wartości zamówienia.

Dostawa czy usługa – decyduje to, która z czynności dominuje w inwestycji

OZE mają wiele zalet – opisanych m.in. na https://davinci.pl/fotowoltaika-dla-firm-korzysci/ – a skomplikowane, niejednoznaczne prawo nie służy sprawnej transformacji energetycznej. Według interpretacji podatkowych świadczeniem dominującym w przypadku instalacji fotowoltaicznej jest usługa budowlana, ale według NSA ewentualne zamówienia publiczne powinny dotyczyć dostaw. Kolejna kwestia to uznanie obiektu za budowlę, istotna m.in. dla instalacji fotowoltaicznych na gruncie.

Według interpretacji, jaką przedstawił Departament Prawno-Organizacyjny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, za obiekty budowlane można uznać poszczególne elementy elektrowni (słupy, konstrukcje wsporcze, fundamenty, maszty, słupy), ale już nie całość razem z panelami PV. Przy czym ostatecznej oceny zawsze dokonuje starostwo lub inny, właściwy organ nadzoru budowlanego. Wniosek? Każdą instalację fotowoltaiki trzeba rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę mnóstwo okoliczności i zmiennych. Bez pomocy i analizy konkretnego przypadku przez fachowców łatwo o formalny błąd, który dla firmy czy instytucji publicznej może być kosztowny w skutkach.Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top